Wszystkie prace doktorskie


1970.01.01 | Autor: Jadwiga Tynor

Wstęp
Po co projektować coś, co nie poprawi życia człowieka?
Niels Diffrient, projektant

Celem pracy było zaprojektowanie oraz wdrożenie do produkcji łóżka szpitalnego dla dzieci w wieku 6–10 lat. Rozwiązanie miało nosić wszystkie techniczne i funkcjonalne cechy sprzętu szpitalnego, ale jednocześnie pozostać przyjazne dla młodego użytkownika. Drugim ważnym zadaniem pracy było zwrócenie uwagi na specyficzne potrzeby małych pacjentów i ich opiekunów podczas pobytu w szpitalu. Część projektowa powstała we współpracy z firmą Formed Pro z Łodygowic.
Dziecko w szpitalu to temat, który porusza każdego. Wiele osób ma negatywne doświadczenia związane z pobytem w szpitalu w dzieciństwie lub w roli opiekuna. Mały pacjent, trafiając do szpitala, jest w środku swojego najbardziej intensywnego okresu rozwojowego. Ma nieukształtowaną, podatną na urazy psychikę. Hospitalizacja może odcisnąć piętno na całym jego rozwoju i dalszym życiu.
Motywacją do podjęcia tematu była nie najlepsza kondycja służby zdrowia oraz warunki, w jakich leczone są dzieci. Praca powstawała w momencie, kiedy w Polsce czynione są kolejne kroki mające na celu zwrócenie uwagi na problemy dziecka w szpitalu. Coraz więcej mówi się nie tylko o kwestiach zdrowia fizycznego, ale również o psychice małego pacjenta. Przykładem jest między innymi ogólnopolska akcja społeczna „Szpital przyjazny rodzicom”, prowadzona w 2015 roku przez „Wysokie Obcasy” oraz Fundację MaMa pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka [il. 1, 2]. W ramach akcji organizatorzy walczą o lepsze warunki dla rodziców przebywających na oddziałach ze swoimi dziećmi. Z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Pacjenta w 2014 roku powstała Karta Praw Dziecka-Pacjenta [il. 3], której celem jest informowanie i edukowanie o prawach najmłodszych pacjentów. Szpitale coraz częściej dostrzegają specyficzne potrzeby dzieci. Nowo powstające lub modernizowane obiekty wyposażane są w coraz lepszy sprzęt, uwzględniana jest również przestrzeń dla opiekuna, którego nie można pominąć przy planowaniu hospitalizacji dziecka. Rozwój prywatnej opieki medycznej i konkurencja na rynku sprawiają, że zwiększają się również oczekiwania i wymagania pacjentów.

Abstrakt

Projekt dziecięcego łóżka szpitalnego Celem pracy było zaprojektowanie oraz wdrożenie do produkcji łóżka szpitalnego dla dzieci w wieku 6–10 lat. Rozwiązanie miało się charakteryzować wszystkimi technicznymi i funkcjonalnymi cechami łóżka pediatrycznego, ale jednocześnie być przyjazne dla małego
użytkownika. Drugim ważnym zadaniem pracy było zwrócenie uwagi na specyficzne potrzeby dziecięcych pacjentów i ich opiekunów. Część projektowa powstała we współpracy z firmą Formed Pro z Łodygowic. Projekt uwzględnia dane dotyczące warunków hospitalizacji dzieci i odnosi się do obciążeń psychicznych, którym poddani są mali pacjenci w tym specyficznym okresie rozwoju psychomotorycznego. Ważną częścią pracy były obserwacje i wywiady swobodne przeprowadzone w kilku szpitalach pediatrycznych. Praca teoretyczna zawiera przegląd współczesnych modeli opieki medycznej, czynników środowiskowych sprzyjających powrotowido zdrowia i działań, które są podejmowane, by oswoić dzieci ze szpitalem. Docelowy projekt – łóżko Teddy Bed – w odpowiedzi na zauważone problemy ma kilka udogodnień. Jednym z nich są pojemniki do przechowywania rzeczy podręcznych pacjenta,mocowane do podstawy jezdnej. Łóżko ma niewielkich rozmiarów blat roboczy, umożliwiający naukę, rysowanie i spożywanie posiłków. Ważnym wyróżnikiem projektujest jego przyjazna, mało techniczna forma. Na szczycie łóżka możemy umieścić kolorowe grafiki (na przykład z buzią misia), które dodatkowo podkreślają dziecięcy charakter produktu. Grafika była inspiracją dla nazwy produktu. Wykonano prototyp, który pokazano na targach medycznych Medica 2016 w Düsseldorfie. Produkt został zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Załączone pliki:


Załączone zdjęcia:


Do tej pracy nie załączono żadnych zdjęć.


Wstecz