Nowa


Dotykowe materiały dydaktyczne dla osób słabowidzących i niewidomych na przykładzie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2018.11.10 | Autor: Lech Kolasiński | Czytaj

Projekt zestawu tyflografik botanicznych. Celem pracy było zaprojektowanie zestawu oraz wykonanie prototypu jednej z porcelanowych tyflografik dla Ogrodu Botanicznego UJ. Grafiki dotykowe mają tworzyć ścieżkę edukacyjną prezentującą wybrane rośliny ze zbiorów Ogrodu Botanicznego. Rozwiązanie projektowe miało cechować się: czytelnością i estetycznością dla osób niewidomych i widzących. Drugim celem pracy była krytyka i rozszerzenie zakresu metod projektowania grafiki wypukłej. Projekt uwzględnia wytyczne dotyczące projektowania tyflografik, łącząc je z zasadami projektowania komunikacji wizualnej. Ważną częścią projektu było badanie czytelności projektowanej tyflografiki i dobranie materiału tak, aby wpisywał się w przestrzeń Ogrodu Botanicznego UJ. Projekt nawiązuje do historycznej komunikacji wizualnej instytucji poprzez materiał wykonania. Jest czysty i czytelny, nie zakłóca odbioru okazów znajdujących się w ogrodzie. Umieszczenie go w kompleksie szklarni „Victoria" (środowisku „naturalnym" okazów) pobudza wszystkie zmysły osoby niewidomej. Pozwala to na lepsze zapamiętywanie informacji z zakresu botaniki. Tyflografiki są wzbogacone o łatwą w obsłudze aplikację audio, dzięki której odbiorca może odsłuchać audiodeskrypcje. 

 

 

Dizajn jako eksponat. Metody wystawiennicze w dziedzinie dizajnu.

2018.10.23 | Autor: Anna Zabdyrska | Czytaj

Praca porusza problematykę projektowania wystaw dizajnu. Ekspozycje prezentujące projektowanie mogą zarówno dostarczać wrażeń estetycznych, kiedy bazują na obiektach, lub - poprzez włączenie obiektów w szerszą narrację i intencjonalne rozbudowanie kontekstu - opowiadać o użytkowym lub innym aspekcie eksponatów. Rozwijając ów kontekst, twórcy wystawy dostarczają widzom informacji i poszerzają ich wiedzę.
Projektowanie wystaw to szeroki i wielowątkowy temat. Cele i funkcje ekspozycji zależne są od czasu ich trwania, stopnia wykorzystania kolekcji muzealnych, instytucji, w których się odbywają. Ważna jest edukacyjna rola wystaw, łączy się ona z pojęciami interpretacji i kontekstu. Znaczenie ma charakterystyka widzów, zrozumienie ich zachowań i respektowanie ich potrzeb.
Możliwe jest wskazanie specyfiki wystaw dizajnu w zakresie ich tematyki, funkcji, właściwych kryteriów wyboru eksponatów, da się wyodrębnić charakterystyczne zachowania zwiedzających. Zauważalne jest dążenie do przełamania nawyków konsumenckich, postrzegania produktów jedynie jako przedmiotu transakcji handlowych. Zawarta w pracy analiza instytucji wystawienniczych pokazuje, jak profil danej instytucji wpływa na odbiór wystaw dizajnu. Analiza realizacji związanych z dizajnem polskich i zagranicznych (głównie europejskich) instytucji wystawienniczych, festiwali i targów wskazuje rozwiązania ułatwiające eksponowanie kwestii projektowych.

Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie pt. Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po 1989 roku.5.04-19.08.2018; frekwencja 35 729 osób, 308 osób dziennie.

Projekt manekinów populacji polskiej do celów projektowych i edukacyjnych

2018.09.25 | Autor: Jakub Gołębiewski | Czytaj

Manekiny wirtualne i fizyczne jako pomoc edukacyjna i projektowa.

Proces projektowy dotyczy najczęściej układu człowiek - obiekt. Aby obiekt mógł zostać dobrze zaprojektowany proces projektowania powinien odbywać się w ciągłej relacji z człowiekiem - docelowym użytkownikiem projektowanego obiektu. Można to realizować za pomocą dwóch metod. 1 - bezpośredniej, wykorzystując probantów, odpowiadających cechami późniejszym użytkownikom obiektu. 2 - pośredniej, wykorzystując modele imitacyjne człowieka. 

 

Klocki do rehabilitacji dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami motoryki dużej.

2017.06.07 | Autor: Ewa Bujak | Czytaj

Współczesne czasy wymogły na ludziach zmianę sposobu i stylu życia, którego tempo jest teraz ogromne. W państwach wysoko rozwiniętych coraz większa liczba dzieci wychowuje się w środowiskach miejskich i ma ograniczony kontakt z naturą. Programy nauczania kładą większy nacisk na rozwój intelektualny. Ostatnia dekada oferuje dzieciom różnorakie atrakcje multimedialne, co skutkuje spędzaniem większości wolnego czasu w domach. 

Projekt dziecięcego łóżka szpitalnego

2017.06.07 | Autor: Jadwiga Tynor | Czytaj

Wstęp
Po co projektować coś, co nie poprawi życia człowieka?
Niels Diffrient, projektant

Celem pracy było zaprojektowanie oraz wdrożenie do produkcji łóżka szpitalnego dla dzieci w wieku 6–10 lat. Rozwiązanie miało nosić wszystkie techniczne i funkcjonalne cechy sprzętu szpitalnego, ale jednocześnie pozostać przyjazne dla młodego użytkownika. Drugim ważnym zadaniem pracy było zwrócenie uwagi na specyficzne potrzeby małych pacjentów i ich opiekunów podczas pobytu w szpitalu. Część projektowa powstała we współpracy z firmą Formed Pro z Łodygowic.
Dziecko w szpitalu to temat, który porusza każdego. Wiele osób ma negatywne doświadczenia związane z pobytem w szpitalu w dzieciństwie lub w roli opiekuna. Mały pacjent, trafiając do szpitala, jest w środku swojego najbardziej intensywnego okresu rozwojowego. Ma nieukształtowaną, podatną na urazy psychikę. Hospitalizacja może odcisnąć piętno na całym jego rozwoju i dalszym życiu.
Motywacją do podjęcia tematu była nie najlepsza kondycja służby zdrowia oraz warunki, w jakich leczone są dzieci. Praca powstawała w momencie, kiedy w Polsce czynione są kolejne kroki mające na celu zwrócenie uwagi na problemy dziecka w szpitalu. Coraz więcej mówi się nie tylko o kwestiach zdrowia fizycznego, ale również o psychice małego pacjenta. Przykładem jest między innymi ogólnopolska akcja społeczna „Szpital przyjazny rodzicom”, prowadzona w 2015 roku przez „Wysokie Obcasy” oraz Fundację MaMa pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka [il. 1, 2]. W ramach akcji organizatorzy walczą o lepsze warunki dla rodziców przebywających na oddziałach ze swoimi dziećmi. Z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Pacjenta w 2014 roku powstała Karta Praw Dziecka-Pacjenta [il. 3], której celem jest informowanie i edukowanie o prawach najmłodszych pacjentów. Szpitale coraz częściej dostrzegają specyficzne potrzeby dzieci. Nowo powstające lub modernizowane obiekty wyposażane są w coraz lepszy sprzęt, uwzględniana jest również przestrzeń dla opiekuna, którego nie można pominąć przy planowaniu hospitalizacji dziecka. Rozwój prywatnej opieki medycznej i konkurencja na rynku sprawiają, że zwiększają się również oczekiwania i wymagania pacjentów.