Twórca krakowskiej szkoły
projektowania form przemysłowych 

Zbigniew Chudzikiewicz

Profesor Zbigniew Chudzikiewicz należał do pokolenia twórców polskiego wzornictwa przemysłowego. Był współzałożycielem Wydziału Form Przemysłowych w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, pierwszej w kraju uczelni kształcącej projektantów - designerów. Wzornictwo łączył z ergonomią i niewątpliwie w tamtym czasie była to działalność pionierska.
Jako uczeń, a także wieloletni współpracownik Profesora poczytuję sobie za zaszczyt - ale i obowiązek - przedstawić zarys Jego działalności. Poniższy tekst po części został oparty na dostępnych dokumentach, a po części jest zapisem osobistych wspomnień, zapamiętanych faktów, zdarzeń, relacji.

Dom, studia, praca zawodowa

Jego życiorys najmocniej związany jest z Krakowem, miastem rodzinnym, do którego zawsze powracał. Tutaj urodził się 10. września 1909 roku. Jego ojciec Józef, inżynier, pochodził z kresów wschodnich. Poznaliśmy go gdy już osiągał wspaniały wiek 100 lat. Natomiast dziadek, ojciec matki, Teofil Żeglikowski był zamożnym obywatelem miasta Krakowa, posiadał Zakład Powozów Konnych i to on zbudował tę wspaniałą kamienicę przy ul. Karmelickiej 45, której klatka schodowa z piękną, zabytkową windą zawsze robiła na nas wrażenie, gdy odwiedzaliśmy Profesora.
Pierwszą żoną Profesora była Janina Passakas, jak podaje przekaz jedna z najpiękniejszych kobiet ówczesnego Krakowa. Nieuleczalna choroba sprawiła, że odeszła przedwcześnie.

Druga żona, Barbara Gołajewska pochodzi ze znakomitego rodu Morstinów. Mając wykształcenie plastyczne współpracowała z Profesorem, a także prowadziła przez wiele lat zajęcia dydaktyczne na Wydziale.
Jak to bywało w czasach pionierskich, wzornictwem zajął się mając przygotowanie politechniczne. Studia odbywał we Lwowie, na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej. Studiował m.in. u słynnego prof. Kazimierza Bartla, naukowca, specjalisty w zakresie geometrii wykreślnej a także premiera rządu polskiego.

W 1937 r. Zbigniew Chudzikiewicz uzyskał tytuł akademicki inżyniera architekta i podjął pracę zawodową związaną z nadzorem architektoniczno-budowlanym. Wcześniej, bo już w roku 1934 zaprojektował willę dr Morawskiego w Zakopanem i nadzorował jej realizację. Oglądając zdjęcia tego interesującego obiektu odczytujemy w nim wyraźne wpływy ówczesnych awangardowych tendencji w architekturze. W 1938 roku zajmował się budową kolejki na Gubałówkę w Zakopanem. Później pracował w Towarzystwie Budowy i Eksploatacji Mieszkań Pracowników Kolejowych w Warszawie. Realizował też budowę osiedla mieszkaniowego w Rumii koło Gdyni.