asyst. Krzysztof Bogomaz: k.bogomaz@gmail.com
prof. Czesława Frejlich: zefrejli@cyf-kr.edu.pl / 605398685
prof. Adam Gedliczka: zegedlic@cyf-kr.edu.pl
asyst. Jakub Gołębiewski: jakubgolebiewski@tlen.pl
st. wykł. Krzysztof Hamiga: krzysztof.hamiga@mh-art.pl
dr hab. Andrzej Śmiałek: smialek@ergo.net.pl