Wszystkie publikacje


Ergonomia i wzornictwo

2011.03.19 | Autor: Czesława Frejlich | Czytaj

Nigdy nie będzie książki kucharskiej, która zawierałaby przepis na przygotowanie dobrego projektu. Nawet, gdyby badania nad ludzkim zachowaniem były pełne i usystema- tyzowane, dobre projektowanie pozostanie czymś więcej niż zastosowaniem wyników badań. (...)

Projekt zestawu wspomagającego pielęgnację osób starszych z ograniczoną motoryką

2010.11.24 | Autor: Paulina Kordos | Czytaj

Współcześnie w Polsce znacząco wzrasta liczba osób starszych, również wymagających stałej opieki.

Projekt stanowiska do pobierania krwi podczas akcji wyjazdowych

2010.11.14 | Autor: Jadwiga Rataj | Czytaj

Według danych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii ok. 25% honorowo oddawanej w Polsce krwi pochodzi z tzw. akcji wyjazdowych. Codziennie każde z centrów krwiodawstwa wysyła w teren kilka ekip.