Wszystkie narzędzia


Symulator wieku GERT

2014.03.16 Czytaj

Zestaw GERT składa się z elementów, które można ubrać uzyskując za ich pomocą efekt podobny do pogarszających się zdolności sensomotorycznych, osiąganych w starszym wieku. Doświadczenia te pozwalają zrozumieć zachowania osób starszych, a poprzez wykorzystanie ich w praktyce umożliwić badanie oraz rozwój produktów i usług skierowanych do seniorów.

Fantomy dziecięce (wg H. Dreyfuss)

2015.11.05 Czytaj

Fantomy dziecięce w skali 1:5 w pozycji strzałkowej (wg danych H. Dreyfuss "The Measure of Man and Woman: Human Factors in Design")