Szkoła na prowincji

Praca Dyplomowa
Autor: Katarzyna Gierat
prof. Czesława Frejlich
IF 2016

Nagroda IF dla Kasi Gierat za pracę Szkoła na prowincj – GRATULACJE!!!

Meblozabawka Utworek. Zestaw mebli szkolnych przeznaczony do samodzielnego składania i aranżowania przestrzeni przez dzieci w wieku 6-9 lat przy współudziale opiekunów, zdobył uznanie jury niemieckiego konkursu projektowego IF. Ideą projektu jest aktywne włączanie dzieci w decydowanie o kształcie swojego otoczenia. Celem takich działań, oprócz aktywizacji, współdziałania i integracji, jest zachęcenie do krytycznego przyjrzenia się otoczeniu, na które możemy wpływać przez konstruowanie przedmiotów uzytkowych.


Sukcesy