“Wojownicy Jesieni Życia: Przeciwko ageizmowi”

warsztaty
Autor: Michał Skrzypczak
2016

Organizator: Fundacja Humanity in Action Polska
Partner: Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis"
Prelegent: Wioletta Bogunia, studentka WFP, ASP w Krakowie

Koszalin, 25-26.02.2016 r.

"Wojownicy Jesieni Życia: Przeciwko ageizmowi" to warsztaty aikido oraz prelekcja, jakie zostały zorganizowane z wykorzystaniem symulatora starości Gert w ramach akcji: "Start-up! Laboratoria akcji i idei przeciw mowie nienawiści". Działanie realizowane było w ramach projektu Fundacji Humanity in Action Polska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy "Polis".

Projekt, którego autorem jest Michał Skrzypczak, dotyczy przeciwdziałania dyskryminacji osób z uwagi na wiek oraz choroby neurodegeneracyjne jakie niesie za sobą jesień życia. Celem projektu jest przybliżenie problemów z jakimi borykają się seniorzy oraz zmniejszenie dystansu pomiędzy nimi a osobami w kwiecie wieku. Podczas przeprowadzonych warsztatów w formule aikido, dzieci oraz osoby starsze mogły uczyć się podstawowych zasad japońskiej sztuki walki. Młodsi uczestnicy mieli również okazję poczuć się jak 60-70 latkowie, zakładając symulator starości Gert zaprezentowany przez Wiolettę Bogunię a udostępniony przez Katedrę Projektowania Ergonomicznego WFP w Krakowie.

fot. M. Świerzewski

 


Sukcesy