„Klocki do rehabilitacji dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami motoryki dużej”

Praca doktorska
Autor: Ewa Bujak
prof. Czesława Frejlich
2017

Projekt zabawki rehabilitacyjnej w postaci dwóch zestawów klocków jest uzupełnieniem asortymentu usprawniającego motorykę dużą. Terapia poprzez zabawę ma służyć rozwojowi dzieci, u których nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego. Zabawa ma być dla nich środkiem do nauki i rozwoju. Po konsultacjach ze specjalistami szeroko pojętej rehabilitacji ruchowej można wnioskować, że zaprojektowany zestaw klocków znajdzie zastosowanie w przedszkolach, placówkach z oddziałami integracyjnymi, w gabinetach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach czy szpitalach dziecięcych.

Urząd Patentowy RP przyjął projekt do zabezpieczenia prawa ochronnego dla wzoru użytkowego pod numerem: W.124682
jako: "Zestaw rehabilitacyjny układanki sensorycznej, zwłaszcza dla dzieci z zaburzeniami psyhomotorycznymi"Sukcesy