Teddy Bed. Łóżko młodzieżowe na oddziały szpitalne

praca doktorska
Autor: Jadwiga Tynor
prof. Czesława Frejlich
2018

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED 2018 – Sąd Konkursowy Złotego Medalu MTP pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Stefana Sajdaka (Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) przyznał w głosowaniu tajnym Złoty Medal MTP SALMED 2018 zgłoszonemu projektowi: Teddy Bed. Łóżko młodzieżowe na oddziały szpitalne – projektant Jadwigi Tynor. Część projektowa powstała we współpracy z firmą Formed Pro z Łodygowic.


Sukcesy