JAN  PAMUŁA
Grafiki
Biografia
Wybrane wystawy
Obiekty geometyczne
Seria komputerowa
Grafiki
Aneks: prace do 1970.
Adres:
ul. Św. JANA  24/9
31-018  KRAKÓW
TEL. 48 12  421 55 49

e-mail: 
zepamula@cyf-kr.edu.pl

strona internetowa:
http://
wfp.asp.krakow.pl/pamula